இங்கு இணைக்கப்படும் பதிவுகளில் குறைபாடுகள் அல்லது பிழைகள் இருப்பின் சுட்டிக்காட்டுங்கள்

Saturday, January 28, 2012

ஆஸ்த்திரேலியாவை சார்ந்த பழங்குடிகள் இவர்கள்


ஆஸ்த்திரேலியாவை சார்ந்த பழங்குடிகள் இவர்கள். இவர்கள் பேசும் மொழி தமிழை ஒத்து உள்ளது. இவர்களுக்கும் நமக்கும் திராவிட பந்தம் உள்ளது. குமரிகண்டத்தில் ஒன்றாக இருந்து பிரிந்திருக்கலாம்.

2 comments:

ஆவணச் சேகரிப்பில் பல தடங்கல்கள் ஏற்பட்டமையினால் வலைத்தளம் வரவே பிடித்திருக்கவில்லை. காலம் சென்று நன்றிகளை தெரிவிப்பதற்கு எனது வருத்தங்கள் தோழா.

சிறப்பான பதிவுகள். வளர வாழ்த்துக்கள்!

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More